WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7699
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарска
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Два царя мамо,два царя

Два царя ,мамо,два царя,
два царя глава дигнали,

с турчина бой да са бият,
с турчина с мустукофиня,
забележка ТД.134.2.32. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На войник
Тмп: 1/4 около 168
Звр: c2 b1 a1
Инц: a1
Фин: a1

View the English version of this DB Record