WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7701
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Гату мамо льо,тръгнахме

/ и/ Гату маму льо,тръгнахми,
на пръв вилики читвъртък,

вярна са дума здумахми,
по-люта клетва заклехми,
забележка ТД.134.2.34. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Тмп: 1/4=138
Звр:h1 a1 g1 f1 e1
Инц: g1
Фин: e1
Обр:Дешифрирал Тодор Джиджев

View the English version of this DB Record