WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7703
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция На Гергьовден
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Кукувицата кукува

Кукувицата кукува,
на високата й могила,

на високата й могила,
на широката поляна,
забележка ТД.134.2.36. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На могилата
Тмп: 1/4 =92
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Звр: h1 a1 g1 f1 e1
Инц:e1
Фин: e1

View the English version of this DB Record