WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7704
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична /от 1-ред. с повт./
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Бре де са чуло видяло

Бре де са й чуло видяло /2/

мома с кирия да ходи /2/
като Радула с брата си,
забележка ТД.134.2.37. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На Гергьовден, по панаирите
Тмп: 1/4 =144
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Звр: a1 g1 f1 e 1
Инц: g1
Фин:e1

View the English version of this DB Record