WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7707
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 4-редична /от 2-ред. с повт./
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция На пеперуда
изпълнява Неделя
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дервишка могила
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Мустрак
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4589
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис, дешифрация, препис
заглавие и текст Пеперуда лятна

/:Пеперуда лятна,
над гура се мята :/

-Дай ми Боже дъждец,
да поникне ръждец,
забележка ТД.134.2.40. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Тмп: 1/4=152
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Звр: d2 c2 h1 a1
Инц: d2
Фин: a1

View the English version of this DB Record