WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7737
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1067
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Замъчи са,куладе куладе ле

Замъчи са (куладе ,куладе ле+)
Бужа майка (куладе,кулади ле+)

од Егнажден (куладе,куладе ле+)
ду Коледа (куладе,куладе ле+)
забележка ТД.135.1.30 /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На къщата "голямата беше майка" във чорбаджийска къща

View the English version of this DB Record