WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7740
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Седем шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Завило са сиво орле,

Завило са сиво орле (коладе ле+)
над царьови над сараи,коладе ле+)

вий са два дня,вий са трип дня,
чи са спусна сиво юрле,
забележка ТД.135.2.3. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф: На голям човек,чорбаджия, "на цар"

View the English version of this DB Record