WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7748
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Десет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Седнали са три делии,кулади ле

Седнали са три делии (кулади ле+)
три делии,три вайводи (кулади ле+)

на ядене ,на пиене (куладе ле+)
забележка ТД.135.2.11. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На стопанин,буен човек,който пие много

View the English version of this DB Record