WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7761
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Комбинирана метрична група
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Изведе си малка мома

Изведе си малка мома,
бащин,та си хранян коня,

изведе го,заведе го,
на бял Дунав напои го,

забележка ТД.135.2.24. /ан.-опРН зв.оп.ИДК/
Ф: На мома

View the English version of this DB Record