WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7763
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Комбинирана метрична група
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Млада буля ,дари бели,кулади ле

Млада буля,дари бели (кулади ле+)
под син облак,на бял Дунав (кулади ле+)

зададе се йюдаджийче ( кулади ле+)
задеде се кавалджийче (кулади ле +)
забележка ТД.135.2.26. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф: На млада булка

View the English version of this DB Record