WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7769
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма 4-редична /от 2-ред. с повт./
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Ни сме за тука

Ни сме за тука /2/
Господ за тука /2/
забележка ТД.135.2.32. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф: Когато излизат от къща в която не са ги пуснали

View the English version of this DB Record