WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7770
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Комбинирана метрична група
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Христо
етнос Българска
родно място на изпълнителя Тополовград
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора,
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Похвалял са Филип юнак

Похвалял са й Филип юнак (кулади ле+)
снощи вечеп пу мехните (кулади ле+)

онзйън вечер пу кладенци (кулади ле+)
че си превзел девет града (кулади ле+)
теренни бележки Тб: онзиън = онзиден
забележка ТД.135.2. 33. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК8

View the English version of this DB Record