WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7780
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция През Велики пости
изпълнява Рада
етнос Българска
родно място на изпълнителя Равна гора
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1967
място на записа Равна гора
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 258 а.4590
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Жерави летни пилета

Жерави летни пилета,
кат нависоко фъркате,

и на широко гледате,
приз бърдом село минете,
забележка ТД.136.1.1./ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Ф:На работа

View the English version of this DB Record