WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
7801
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарска
изпълнява Стама
етнос Българска
родно място на изпълнителя Орлов дол
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Тополовград
година на записа 1946
място на записа Орлов дол
записвач Райна Кацарова
архивна сигнатура 52.693
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Прочул се Найден граматик

Прочул се Найден граматик,
че знайе Найден да чете,

от владиката повече,
мама Найден дума:
забележка 4. песен /ан.-оп.РН гр.НК/
Ф: На граматик-крива лазарица
Тмп: 1/4=140
Звр: e2 d2 c2 h1 a1
Инц: h1
Фин: a1
Сгн: Масив В 24239

View the English version of this DB Record