WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

8359
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Стойка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Джулюница
фолклорна област Средна Северна България
околия Горна Оряховица
година на записа 1929
място на записа Джулюница
записвач Иван Камбуров
архивна сигнатура 14.126
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Печатно издание: пес. сборник
заглавие и текст Де се е чуло видяло

Де се е чуло, видяло
сред море камък със корен,

на камък - лоза чървена
и гроздето й чървено
забележка 4. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Стойка Ст. Пиперкова 1869
Ф: Привечер
Сгн: Масив В № 08248
Тмп: М.М. 4 = 60
Звр: d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: d2
Фин: a1
Гпт: g1

View the English version of this DB Record