WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

8374
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Едноредична със запев
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Мария Кръчмарова
етнос Българска
родно място на изпълнителя Козаревец
фолклорна област Средна Северна България
околия Горна Оряховица
година на записа 1929
място на записа Козаревец
записвач Иван Камбуров
архивна сигнатура 14.128
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Печатно издание: пес. сборник
заглавие и текст Галуна гърло боляло

\Галуна\,
Галуна гърло боляло,

\боляло\.
Свекърва й я цереше,

\цереше\.
Какви й бяха цер,вете?
От пъстър смока сърцето
забележка 7. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Тем: Умряла от тежка болест на път към майкини си
Ф: На право пладне
Сгн: Масив В № 08273
Тмп: М.М. 4 = 60
Звр: c2 h1 a1 /g1/
Инц: /c2/a1
Фин: a1

View the English version of this DB Record