WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

8384
музикална класификация Песен
тематика Митологична
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Велика
етнос Българска
родно място на изпълнителя Сливовица
фолклорна област Средна Северна България
околия Горна Оряховица
година на записа 1929
място на записа Сливовица
записвач Иван Камбуров
архивна сигнатура 14.129
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Печатно издание: пес. сборник
заглавие и текст Дето слънцето захожда

Дету слънцето захожда,
там има мома заспала.

На зло е място заспала,
на самодивско игрило
забележка 4. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Велика Райк. Николова 1876
Сгн: Масив В № 08283
Звр: f1 e1 d1 /c1/
Инц: d1
Фин: d1
Гпт: f1

View the English version of this DB Record