WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

8677
музикална класификация Песен
тематика Любовна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Ана
етнос Българска
родно място на изпълнителя Козлубик
фолклорна област Средна Северна България
околия Горна Оряховица
година на записа 1929
място на записа Козлубик
записвач Иван Камбуров
архивна сигнатура 14.129
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Слънцето изгрява

Слънцето изгрява,
русата олита,

либе не ми мина,
то съй разсърдило,
забележка 6. песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Звр: c2 h1 a1
Инц: a1
Фин: a1
Ф: На изгрев слънце
Ана Илиева Раднева р.1893
Сгн: Масив В 08285
Обр: Дешифрирал И.Камбуров

View the English version of this DB Record