WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

8678
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Едноредична със запев
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На сенокос
изпълнява Ана
етнос Българска
родно място на изпълнителя Козлубик
фолклорна област Средна Северна България
околия Горна Оряховица
година на записа 1929
място на записа Козлубик
записвач Иван Камбуров
архивна сигнатура 14.129
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Тръгнали,Тръгнали Янка и Никола

\Тръгнали\ Тръгнали Янка и Никола

\да збират\зилено сено да збират,
забележка 7. песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Тмп: 1/4 =50
Звр: c2 h1 a1
Инц: a1
Фин: a1
Сгн: Масив В 08286
Обр: Дешифрирал И.Камбуров
Тем: Човешка участ

View the English version of this DB Record