WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9115
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Триредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Росица роси,момньо льо

Росица роси( момньо льо,+) росица роси,
(ти рой,рой,момньо льо,ти руса коса,
е,Яно,Яно льо, бяла българка+)


забележка 1. песен /ан.-оп.РН гр.ПАП /
с. Мезек Свиленградско Хс Югоизточна България
Васил Ангелов р.1909
Илчо Желязков р.1911
Еньо Начев р.1910
Александър Колев р.1911
Ф: Из пътя
Звр: e2 c2 h1 a1
Инц: d2
Фин: a1
Сгн: Масив В 12621

View the English version of this DB Record