WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9117
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Едноредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мазек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Стани нине болярине

Стани нине болярине (ден гиди ден+)

сънен ко си ,буден беди (ден гиди ден+)
забележка 3. песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Звр: d2 cis2 b1 a1
Инц: d2
Фин: a1
Сгн: Масив В 12623
Ф: На вратата

View the English version of this DB Record