WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9119
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил Илчо Еньо Георги Алексан
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Тръгнал беше свети Иван

Тръгнал беше свети Иван
да ми иди в райом Божи

да кумува, да сватува.
Подир му тича стар бабайко
забележка 5. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Ф: На стария стопанин
Сгп: Масив В № 12625
Звр: d2 cis2 h1 a1
Инц: h1
Фин: a1
Гпт: h1

View the English version of this DB Record