WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9120
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил Илчо Еньо Георги Алексан
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Свети Никола на стол седи

Свети Никола на стол седи
(млади наш Божне ле, Господине+),

на стол седи, вино пие,
в ръка държи сребърница
забележка 6. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Ф: На свещеник
Сгн: Масив В № 12626
Звр: e2 d2 /c2/ /h1/ /a1/ /g1/
Инц: d2
Фин: d2
Гпт: d2

View the English version of this DB Record