WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9122
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил Илчо Еньо Георги Алексан
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Закани се лудо младо

Закани се лудо младо
да ми пали Гюргин града

за Гюргинка, малка мома:
- Запалювам Гюргин града
забележка 8. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Ф: На ерген
Сгн: Масив В № 12628
Звр: e2 d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: d2
Фин: a1
Гпт: d2
Бо: В преписа под № 8 не е същата мелодия, а неин мелодически вариант.

View the English version of this DB Record