WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9129
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична с рефрен (R)
размер Пет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил Илчо Еньо Георги Алексан
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Градом са порти позвънтели

Градом са порти позвънтели
(Димно льо, момньо льо, сеферинко+)
забележка 14. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Ф: На мома годеница
Сгн: Масив В № 12634
Звр: es2 d2 c2 h1 a1 /g1/
Инц: c2
Фин: a1
Гпт: d2
Бо: Непълен словесен текст

View the English version of this DB Record