WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9132
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична
размер Пет шестнадесети
фактура Двугласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Коледарска
изпълнява Васил
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Тръгнала беше малка девойка

Тръгнала беше малка девойка,
да ми иди долу,долу,

долу,долу в чаршийка,
забележка 17.песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Ф: На малка мома
Сгн: Масив В 12637
Звр: d2 c2 h1 a1 g1
Инц: g1
Фин: g1

View the English version of this DB Record