WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

9151
музикална класификация Песен
тематика Няма данни за тематиката
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция На Тодоровден
изпълнява Димитрена Велика
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мезек
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Свиленград
година на записа 1931
място на записа Мезек
записвач Павел Стефанов
архивна сигнатура 27.358
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Злато моме Злато

Злато,моме Злато,
тръгнала йе Злата,

забележка 36.песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Звр: е2 d2 c2 h1 a1
Инц: a1
Фин: a1
Сгн: Масив В 12656


View the English version of this DB Record