WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

9642
музикална класификация Инструментал
тематика Хороводна (инструментал)
форма Неанализирана
размер Седем шестнадесети
фактура Двугласна
начин на изпълнение 3 мъже - 2 зурни и тъпан
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Махмуд Ахмед и Байрям
етнос Българска
родно място на изпълнителя Корово
фолклорна област Пирински край (Югозападна Б-я)
околия Велинград
година на записа 1958
място на записа Корово
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 145.1661
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Хоро
забележка НК.58.2.24. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Размер: По време на изпълнението преминава в 3/8

View the English version of this DB Record