WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Петлите пели,не пели
На Радината седянка
Я мор Калино Русандро
Седянка се кладе
Селото екна седянки
Ела ми ела любе ле
Мари та й огряла керванкерицата
Стано ле полудано ле
Стояне сино Стояне
Седни седни Иван чобан
Холам Милене,Милене,
Карамфило Карамфилке
Карай момне карай
Запалила се й мале ле
Инджето Кольо думаше
Откакто се й мари зора зазорила
Седянката на разтуря
Петлите пели не пели
Провикна се бяла Рада
Жениш ма,мамо,згодяваш
Всички седянки светеха
Заплакало е гъркинче
Клет проклет да бъде
Бре де се чуло видяло