WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Оставай си сбогом наште бащи майки
Цигулари вървят през село Елено
Донка и Сандри в пътя вървяха
Пенчо на Друмка думаше
Каква е нива ройлия
Седнали ми са седнали
Сбогом прощавайте
Бельчо Гроздани думаше
Я излез мамо я излез
Иван Марийо думаше
Рано рани рано рани
Женала Рада женала
Мари Марийке ле
Мама Йонко буди
Слънце зайде
Овчар мома дума
Покачи се Стоян
Разболяла се й булката Яна
Везден Еленка жънала
Посъбра Станю поотбра
Силно е слънце пекнало
Мама Йонка буди
Тейно на Ратка думаше
Чобанска
Тъмен се облак зададе
Марийка двори метеше
Жениш ме мамо годяваш
Пладне е Радке станало
Ранен юнак на планина лежи
Слънце зайде лельо
Мамо малка мома
Когато се прибират чобаните в село
Тръгнала е мома Яна
Мама Йонко буди
Пила Яна сношна вода
Село село Ново село
Отдолу идат сеймени
Турчин си кара Стана робиня
Съньо ти мой съньо
Марийо пусто да остане твойто бяло лице
Права се пладня изправи
Разболял ми се й млад Тодор
Гледай ме гледай Радо льо любе
Свекър Еленке думаше
Женала Каля Кальо ле
Разболяла се е Яна
Два вятра веят
Каква ми си ружо цъфнала
Пита ми се яде булне ле
Крайо близо крайо
Хубава нива за жетва
Омръзнало й на Рада
Слънчице мило мамино
Лежи юнак,лежи сирак
Как пука пукъл на нива
Наканил ми се й Караджа