WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Буян си вятър пувея
Заправи Стоян калдаръм
Как се отделя жито от слама
Прощавай майко прощавай
На боян
Сватбарска трапеза
Димчо се й разсърдил
Чичо на Неда тихо говори
Находи ли се Гино льо
Прощаване с булката

Авто та ащери то ламбро
Ай манам то ньон ап пандрологас
Пой сун ни пшес ливендиму
Вятър ечи Балкан стене
Войници българи бой правете вий
Преди 25 години
Чест и слава
Пей да гръмне небосклона
Питат ли ме де зората
Питат ли ме де зората
Отдолу иде чудно чудо
Тиха нощ вече настана
Под Сливница Драгоман
Все за тебе мисля мамо
Топа ечи сабя звънти
Напред напред за слава
Граничари
Ний ще победиме
Йоне полюлей ме
Градил е Кою кошара
Изтекла е тънка ела
Сватбарска ръченица
Сватбарска
Сватбарска ръченица
Когато извеждат булката
На сватбарска трапеза /"Сватба прави Филип Маджарина"/
Сватбарско хоро
Мене ме канят,ах мен ме канят
Израсла е тънка елха
Момко женим мома искаме
Сватбарско хоро
Израсло дърво високо
Молят ме мамо канят ме
Ела се вие превива
Я излез момиче малко
Сватбарска /"Обичам Куне у вас да дойда"/
Сватбарска /"Стъпй пристъпай момиче малко"/
На благата ракия
Питала ... ... на майка
Когато водят булката на чешмата
Я слушайте юнаци
Когато се чука тон пипер