WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


НАЛИЧНИ ЗАГЛАВИЯ

Мама Рада ситно плете
Йотиди Стувян в гората
Грозданка ходи по двори
Търчаната
Кривата
Фъртълушка
Гръцката
Ръченица
Пайдушката
Ръченица
Водено хоро
Костовичовата
Суканката
Често хоро /Копаница/
Суканката
Пайдушката
Старско хоро
Касапско
Дяд' Делчовата
Често хоро
Право хоро
Турско мане
Водено хоро
Ръченица /ДядНейковата/
Водената
Водената
Герги на служба отива
Джанам Тонке ле Тодорке
Никола Радка думаше
Раданчице малка моме
Мама Марийка плетеше
Един Никfала у мама
Мама Стояна сгодила
Мари момиченце мънинко
Слънцето трепна да зайде
Снощи мале ле отидох
Русак на Донка думаше
Мари Марийке зло чадо
Снахо Тодоро Тодоро
Димчо на Димка думаше
Ванке ле севдим Попова
В село жандари влязоха
Джан Тодоро мое либе
Синко Ванчо льо Ванчо льо
Деверо Стояне
Маруда китки садеше
Димчо на мама думаше
Бойдане влашка войвода
Тънка тънка Райчице
Дъждове летят
Обичам мамо обичам
Върйел Елко българко
Синко Калинко Калинко
Аз снощи ходих мале ле
Ваньо за Рада проводи
Недо Недо мило чедо
Слънцето трепери
Отрекала се Драгана
Запали се Харманлия
Запалило се мале ле
Руске моме девойчице
Снощи мамо отидох