Български академичен музикален портал БЪЛГАРСКИ АКАДЕМИЧЕН МУЗИКАЛЕН ПОРТАЛ    

База-данни за музикално-изпълнителско изкуство  

Комплексно търсене
Complex (advanced) search

Заб.: Във формата може да се избере (или попълни) дори само едно поле, но смисълът на това комплексно търсене е да се даде допълнителна възможност на музикалните специалисти да избират ЕДНОВРЕМЕННО по няколко достъпни музикални критерии от базата-данни. Освен четирите празни полета за свободно написан текст (или цифри - за годините) и няколкото места за отмятане на нужното ("V", "."), има и 9 полета с падащи менюта.Чрез тях можете да посочвате различни характеристики на музикалното събитие. Три от тях дават възможност и за избиране по няколко критерии в тях.След като маркирате в ляво нужното, ако в съседство виждате още едно прозорче и то (първоначално) е празно!! - натиснете съответния бутон между тях, на който виждате знак ">" за да се покаже избраното и в дясно. Така се запомня вече избраното в лявото меню от вас и се прибавя към вашата комлексна заявка за търсене. По описания начин от всяко меню, до което има празно прозорче могат да се маркират и покажат (в дясно) една или повече избрани характеристики.С бутоните "<" пък можете да анулирате някои или всички избрани редове (критерии) виждащи се в дясните прозорчета, като така уточнявате или коригирате вече подбраните от вас характеристики за търсене. След като всичко е попълнено точно според ващето желание, моля натиснете бутона "ТЪРСИ" (най-долу)
BAMP -Music Performance Complex search -BG

ИЗБЕРИ КРИТЕРИИ ЗА ТЪРСЕНЕ

Прикачени файлове с: Текст Аудио Видео Графика (фото)
       
Музикално събитие Произведение
Начин на музициране
Държава
Автор/Изпълнител Град
Акустична среда на изпълнението
Място на изпълнението (зала)
Вид или жанр музика
В рамките на
Премиера Организатор (продуцент)
От година До година
   

 

Institute of Art Studies

       Към страницата на Института за изкуствознание
        To Institute of Art Studies Homepage