WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

10833
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Петредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Тодора
етнос Българска
родно място на изпълнителя Царевец
фолклорна област Средна Северна България
околия Свищов
година на записа 1972
място на записа Царевец
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 310.5684
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Стоян на Станка думаше

Стоян на Станка думаше:
-Станке ле,любе Станке ле,
много ми Станке дотегна,
все хода,Станке,работа,
не мога нищо да изкарам,

не мога Станке,да гледам,
забележка ИДК 47.1.5. /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Тем: Семейни отношения

View the English version of this DB Record