WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

10962
музикална класификация Песен
тематика Неанализирана
форма Двуредична
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Мария
етнос Българска
родно място на изпълнителя Масларево
фолклорна област Средна Северна България
околия Свищов
година на записа 1972
място на записа Масларево
записвач Иван Димитров Кумичин
архивна сигнатура 310.5688
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Песенен сборник + Опис
заглавие и текст Стояна беда бедили

Стояна беда бедили,
баш да е защо й за какво,

баш да е защо й за какво,
що зел на мума китката
теренни бележки Тб: "Баш да е защо и за какво" до: "В тъмница десет години".
забележка ИДК.49.1.21. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Обр: в сб. "Народни песни от Средна Северна България" № 1171

View the English version of this DB Record