WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

11011
музикална класификация Песен
тематика Обичайна
форма Двуредична /от 1-ред. с повт./
размер Две четвърти
фактура Двугласна
начин на изпълнение Двойка (без отпяване 1,1)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Лазарска
изпълнява Иванка и Стефанка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Мусачево
фолклорна област Средна Западна България
околия Елин Пелин
година на записа 1949
място на записа Мусачево
записвач Димитър Божанчев
архивна сигнатура 84.977
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Учил е Найден учил е

\Е \ Учил е Найден учил е /2/

учил е книга далбока,
та се е чуло прочуло,
забележка 8. песен /ан.-оп.РН гр.ПАП/
Ф: На ученик
Тмп: М.М. 1/4= 132

View the English version of this DB Record