WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

12895
музикална класификация Песен
тематика Роднински отношения
форма 6-р. /от 4.р. с : на 3.4.ред./
размер Смяна на размера по редици
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Не посочена
битова функция Няма данни за функция
изпълнява Жека К.
етнос Българска
родно място на изпълнителя Котел
фолклорна област Североизточна България
околия Котел
година на записа 1938
място на записа Котел
записвач Димитър Долапчиев
архивна сигнатура 79.967
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Радичко кале заправи

Радичко кале заправи,
дуварите му - лешове,
/: порти му - глави човешки,
една му глава не стига, :/

наум му дошли тугиди,
че има шуря Богданчо
забележка 68. песен /ан.-оп. МГП гр. ПАП/
Тем: Убила мъжа си, за да защити брат си от гибел
Размер: I мел.редица - безмензурна, останалите - в 3/8
Тмп: 4 = 60
Звр: I мел.редица - g2 f2 e2 d2 c2
останалите - f2 es2 d2 c2 h1 as1 g1 /f1/
Инц: f2
Фин: g1
Гпт: c2
Дпт: c2 c2

View the English version of this DB Record