WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА
13696
музикална класификация Песен
тематика Присмех над любовник
форма 4-р. /от 2-р. с отпяване/
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (на отпяване 1+1)
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Тодора и Мария
етнос Българска
родно място на изпълнителя Смилец
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Смилец
записвач Елена Стоин
архивна сигнатура 187.2578
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Ред се редят до девет етърви

/: Ред се редат, ред се редат
до девет етърви, :/

ред се редат за вода студена,
ред се падна на мома Калина
забележка ЕС.92.1.23./33./ /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Обр: Дешифрирала Елена Стоин
Звр: g1 f1 e1 d1 /c1/
Инц: f1
Фин: d1
Гпт: d1
Дпт: c1 c1

View the English version of this DB Record