WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

207
музикална класификация Песен
тематика Из овчарския живот
форма Двуредична с вметка
размер Седем осми
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Не посочена
битова функция Няма данни за функция
изпълнява Тана
етнос Българска
родно място на изпълнителя Очуша
фолклорна област Средна Западна България
околия Ихтиман
година на записа 1955
място на записа София
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 148.1794
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Паднала е Шар планина

Паднала е, паднала е Шар планина, (хей)
паднала е, паднала е Шар планина,

че затрупа три овчара,
три овчара, три другара.
Първи вика: "Пущи мене,
пущи мене, Шар планина,
я си имам да ме мисли,
да ме мисли мила сестра!"
Втори вика: "Пущи мене,
пущи мене, Шар планина,
че си имам да ме мисли,
да ме мисли първо любе!"
Трети вика: "Пущи мене,
пущи мене, Шар планина,
че я имам да ме мисли,
да ме мисли стара майка!"
забележка НК.205.1.5. /ан.-оп. РН и МГП зв.оп. ИДК/
Бо: НК обявява песента с номер 30 вж Бо: песен 203.

View the English version of this DB Record