WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

231
музикална класификация Песен
тематика Няма данни за тематиката
форма Четириредична с рефрен (R)
размер Две четвърти
фактура Двугласна
начин на изпълнение Група (без отпяване)
функционална класификация Ритуални (календарни обичаи)
битова функция Великденско хоро
изпълнява Петра
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бобища
фолклорна област Бълг. песни извън територията на България
околия Македония
година на записа 1955
място на записа София
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 148.1795
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Кой ка има

Кой ка има (море йо+),
кой ка има лепа жена,
кой ка и' (йо море йо+),
кой ка има лепа же'

той на оро да не оди,
той орото дома има.
Кой ка има гърда жена,
той на мъртовец не оди,
мъртовеца дома има.
теренни бележки Тб: гърда = грозна
забележка НК.205.1.28. /ан.-оп. РН и МГП зв.оп. ИДК/
Василка Пандова 1900 с. Косинец Костурско Мак изп. 1.глас
Веса Кършакова 1908 с. Косинец Костурско Мак
Христина Вучкова 1905 с. Дъмбени Костурско Мак
Надежда Калановска 1906 с. Косинец Костурско Мак
Зорка Трайкова Анастасова 1895 с. Бобища Костурско Мак
Петра Пецева 1896 с. Бобища Костурско Мак
Александра Шкондрова 1900 с. Смърдеш Костурско Мак
Александра Шамандурова 1912 с.Смърдеш Костурско Мак

View the English version of this DB Record