WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2338
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Триредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Ламбуша
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бряговица
фолклорна област Средна Северна България
околия Велико Търново
година на записа 1973
място на записа Бряговица
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 325.5917
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис + Дешифрация
заглавие и текст Разболяла ми се й хубава Янка

Разболяла ми се й хубава Янка,
хубава Янка идна на мама,
ем хубавичка,ем е едничка,

зле лежи Янка,зле лижи ще умре,
забележка ТД.156.2.5. /ан.оп.РН зв.оп.ИДК/
Обр:Дешифрирал Тодор Джиджев
Звр:Хроматичен хептахорд
Ицф:до-1 до-1 до-1 ре-1
Тмп:Осм.=176
И:Сама

View the English version of this DB Record