WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

254
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма 4-редична /от 2-ред. с повт./
размер Три четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Не посочена
битова функция Няма данни за функция
изпълнява Илия
етнос Българска
родно място на изпълнителя Загоричане
фолклорна област Бълг. песни извън територията на България
околия Македония
година на записа 1955
място на записа София
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 148.1795
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Невесто мари невесто

- Невесто мари, невесто,
татко и майка сборвая,
невесто мари, невесто,
татко и майка сборвая,

татко и майка сборвая,
шо ке те тебе арнисе.
- Деверо море, деверо,
деверо, малко Манолче,
шо мана мене найдоя,
та ке ме мене арнисе?
- Невесто мари, невесто,
маната ти е голема,
заш немаш люлька на глава
и мъжко дете на ръце.
- Деверо мори, деверо,
деверо, малки Мъльнолче,
пойди попитъй брата ти,
маната ми е от него -
името ми е невеста,
сърцето ми е чупинско.
забележка НК.205.2.11. /ан.-оп. РН и МГП зв.оп. ИДК/
Илия Христов Вулев 1880 с. Загоричане Костурско Мак

View the English version of this DB Record