WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2710
музикална класификация Песен
тематика Войнишка
форма Двуредична с рефрен с отпяване
размер Единадесет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Двойка (на отпяване 1+1)
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Мария
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бъта
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Бъта
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 186.2566
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Разболял се е млад Георги
/:
Разболял са е млад Гьорги
(Гьорги ле, младо войниче+) :/

в Шумена, града голяма,
във шуменските болници
забележка ТТ.192.2.10./166/. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Мария и Пена
Фак: При застъпването става двугласна
Ф: Зимно
Обр: Дешифрирал Тодор Тодоров
Тмп: 1/16 = 166
Звр: h1 a1 g1
Ицф: a1 - g1 - g1

View the English version of this DB Record