WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

2736
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Двуредична
размер Единадесет шестнадесети
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На харман
изпълнява Гергина
етнос Българска
родно място на изпълнителя Дюлево
фолклорна област Средногорие
околия Панагюрище
година на записа 1962
място на записа Дюлево
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 186.2567
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Заръчала,поръчала

Заръчала,поръчала,
Нанковата мила леля,

чини що чини млад Нанко,
забележка ТТ.193.1.2./192/ /ан.-оп.РН зв.оп.ИДК/
Обр:Дешифрирал Тодор Тодоров
Звр:Миксолидийски пентахорд
Ицф:си-1 ла-1 сол-1
Тмп:М.М.Шесн.=360
Тем:Нанко е урочасал и ще умре
О:Песента се чувства и в 9/16 .

View the English version of this DB Record