WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

43
музикална класификация Песен
тематика Любовна
форма Двуредична с рефрен с отпяване
размер Безмензурна
фактура Тригласна
начин на изпълнение Група (на отпяване)
функционална класификация Трудови (в къщи)
битова функция На седянка
изпълнява Цвета
етнос Българска
родно място на изпълнителя Бабчор
фолклорна област Бълг. песни извън територията на България
околия Македония
година на записа 1955
място на записа София
записвач Николай Кауфман
архивна сигнатура 148.1795
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис
заглавие и текст Моме мори разговорко

Моме (мори+) разговорко,
шо не мой+) дойде снощи,
моме (мори+) разговорко,
шо не (мой+) дойде снощи,

шо не дойде снощи
да ме разговориш /2/,
да ме развеселиш?
- Лудо, гиди младо,
кенисал да греда,
на пъто я найдо
твойта стара майка,
твойта ургусуска,
яс му преговори
не ми отговори,
памет да не найде
тамо,деке легне.
теренни бележки Тб: Първа певица "вели", втората - "зева", другите "влечат".
ургусуска = проклета
памет = покой
забележка НК.30.1.1. /ан.-оп. РН и МГП зв.оп. ИДК/
София Македонски дом
Цвета Боршова 1887 в с.Бабчор Костурско Мак
Мара Динева Марковска 1897 в с.Бабчор Костурско Мак
Кераца Вишина 1895 с.Бабчор Костурско Мак
Катерина Василева Костандова 1900 с.Блаца Костурско Мак
Цвета Василева 1904 с.Кономлади Костурско Мак
Ф: На попрелка

View the English version of this DB Record