WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

5512
музикална класификация Песен
тематика Хайдушка
форма Променлива структура
размер Две четвърти
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На хоро
изпълнява Цоню
етнос Българска
родно място на изпълнителя Котел
фолклорна област Североизточна България
околия Котел
година на записа 1967
място на записа Котел
записвач Тодор Джиджев
архивна сигнатура 248.4221
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Снощи е Янка от гора слязла

Снощи е Янка ут гора слязла, /2/
ут гора слязла, във село влязла, /2/

байряк забила, турчин убила, /2/ /:
дурде петлите три пъти пели,
два пъти Янка на съд водили, :/
забележка ТД.121.1.6. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
С: Мелодията е 4-редична /от 2-редична с повторение на всеки
ред/, но при 2.изпяване става 6-редична /от 3-редична с
повторение на 1.редица и 2.и3.редици заедно/
Обр: Дешифрирал Тодор Джиджев
Тмп: 1/4 = 138
Звр: d2 c2 h1 a1 g1 fis1 e1 /d1/
Ицф: a1 - g1, fis1, e1 - e1

View the English version of this DB Record