WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

5971
музикална класификация Песен
тематика Любовна
форма Двуредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Петкана
етнос Българска
родно място на изпълнителя Войводово
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Хасково
година на записа 1969
място на записа Войводово е
записвач Петър Льондев
архивна сигнатура 276.5074
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Мръкна се мрак по поле падна

Мръкна се,
мрък по поле падна, /и/

три са етърви редом редяха,
ред са падна на кадън Мавруда
забележка ПЛ.195.1.35. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/
Ф: По икиндия
Обр: Дешифрирал непълно /без ритмика/ Петър Льондев
Тмп: М.М. 4 = 72
Звр: g1 f1 e1 d1 /c1/ [es1] [c2]
Ицф: d1 - c1 - d1, /c2/

View the English version of this DB Record