WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

640
музикална класификация Песен
тематика Трудова
форма Едноредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Пенка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Шумен
фолклорна област Североизточна България
околия Шумен
година на записа 1964
място на записа Дюлино
записвач Тодор Тодоров
архивна сигнатура 217.3437
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Опис и дешифрация
заглавие и текст Слънце зайде зад гора зелена

Слънце зайде,слънце зайде,
зад гуръ зилена,

рет съ ридът дур девет итърви,
кой да иди за уда студена,
рет съ падна на бяла Мърхуда.
забележка ТТ.248.2.4./89/. /ан.оп.РН.зв.оп.ИДК/
Ф:Вечер

View the English version of this DB Record