WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

фото/ноти

6640
музикална класификация Песен
тематика Човешка участ
форма Триредична
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Развлекателни
битова функция На собат
изпълнява Полихрон
етнос Българска
родно място на изпълнителя Веселие
фолклорна област Югоизточна България (Източна Тракия с Подбалкана и Средна гора)
околия Бургас
година на записа 1936
място на записа Веселие
записвач Васил Стоин
архивна сигнатура 67.797
начин на записване Ноти (графично изображение)
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Препис
заглавие и текст Димитър рано подрани

Димитър рано подрани
на ден ми, на Димитровден,
та си дукяна примете

в стаята, дюкянджийската
и си кандило запали
забележка 16.песен /ан.-оп. МГП гр. НРК/
Тем: Сираче
Тмп: 4 = 60
Звр: a2 g2 fis2 e2 d2 c2 h1 a1
Ицф: g2 - h1, a1 - a1

View the English version of this DB Record