WebFolk.BG представя музикалното фолклорното изкуство на България

Мултимедийна база данни
за българска фолклорна музика


View the English version of this DB Record

КАРТОН НА ЗАПИСА

аудио пример

7482
музикална класификация Песен
тематика За семейни отношения
форма Двуредична със запев
размер Безмензурна
фактура Едногласна
начин на изпълнение Солово изпълнение на песен
функционална класификация Трудови (навън)
битова функция На жетва
изпълнява Седефка
етнос Българска
родно място на изпълнителя Ярославци
фолклорна област Средна Западна България
околия Брезник
година на записа 1957
място на записа Ярославци
записвач Елена Стоин
архивна сигнатура 124б.1279
начин на записване Магнетофонна лента
артефакти/типология Автентична
архивна обработка Няма обработка на този етап
заглавие и текст Слънце зайде мрак по поле пада

\А-е-е-е!\
Млонце зайде, мрак /и/ по поле пада,
слонце зайде, мрак по поле пада /и/,

йетърви се ю двор собираю, /2/
коя етърва на вода да иду
забележка ЕС.39.2.8. /ан.-оп. МГП зв.оп. ИДК/

View the English version of this DB Record